Nieuwe taakstelling huisvesting vergunninghouders

Gemeenten moeten in de tweede helft van 2017 10.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) aan woonruimte helpen. Dat heeft staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) vandaag bekend gemaakt. De taakstelling is lager dan de eerdere prognose en veel lager dan in voorgaande periodes. Dit komt doordat er minder asielvergunningen worden verleend. Dit is een gevolg van de lagere asielinstroom en de veranderde samenstelling van de instroom. De verwachte taakstelling voor de eerste helft van 2018 is 6.000.

Door inspanningen van gemeenten en woningcorporaties zijn de achterstanden op de taakstellingen uit voorgaande jaren inmiddels veel kleiner geworden. Voor het 1e half jaar van 2017 is de taakstelling 13.000. De uitvoering hiervan ligt op schema. Staatssecretaris Dijkhoff: 'Gemeenten en woningcorporaties hebben de afgelopen periode hun beste beentje voorgezet. Dat heeft tot resultaat geleid. Daar heb ik veel waardering voor.'

Gemeenten hebben de wettelijke taak om woonruimte te regelen voor vergunninghouders. Elk half jaar wordt op basis van een schatting van het aantal mensen dat een verblijfsvergunning zal krijgen vastgesteld hoeveel vergunninghouders gemeenten onderdak moeten bieden. Daaruit volgt een taakstelling voor alle gemeenten afzonderlijk. Deze wordt gebaseerd op het inwoneraantal van de gemeente.