Reactie van het kabinet op de acties van de VS in Syrië

Het kabinet heeft gereageerd op de acties van de Verenigde Staten in Syrië.

“Deze week werden we opgeschrikt door gruwelijke beelden uit Syrië. Honderden onschuldige mensen en kinderen vielen ten prooi aan de vernietigende werking van gifgas. Velen van hen overleefden de gifgasaanval niet. Het gebruik van gifgas is een misdaad tegen de menselijkheid, de overtreffende trap van geweld en verderf. De internationale gemeenschap kan daar niet duidelijk genoeg tegen opkomen. Helaas blokkeerden Rusland en China deze week in VN Veiligheidsraad deze week een gemeenschappelijke resolutie tegen Syrië. De internationaalrechtelijke weg om een gezamenlijke vuist te maken, liep daarmee dood. Opnieuw. De Verenigde Staten hebben in de afgelopen uren een duidelijk signaal gegeven dat met het gebruik van gifgas een grens is overschreden. In de huidige omstandigheden is dat een proportionele reactie. De Nederlandse regering heeft daar begrip voor. Het is een waarschuwing aan Assad dat het gebruik van gifgas nooit kan.

We moeten in het kader van de Verenigde Naties verder blijven werken aan een gezamenlijk antwoord op het drama in Syrië en de regio. Dat is heel ingewikkeld, zo moeten we helaas vaststellen na jaren van overleg. Bijna onmogelijk, zullen sommigen denken. Maar uiteindelijk is een rechtmatig en gezamenlijk internationaal antwoord het best en enig denkbare antwoord op wetteloosheid, geweld en oorlogsmisdaden. Nederland zal daaraan blijven bijdragen waar mogelijk.’’