Nieuwe pachtnormen 2017

Op 1 juli 2017 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. Het Wageningen Economic Research (WECR) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2017  berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit. Dit schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. De pachtnormen 2017 dalen in alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2016. De pachtnormen zijn gebaseerd op bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in een regio.

Tabel 1: Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland
Pachtprijsgebied Regionorm 2017 (euro/ha) Regionorm 2016 (euro/ha) Veranderpercentage 2017 (euro/ha)

Bouwhoek en Hogeland

677

836

-19

Veenkoloniën en Oldambt

743

806

-8

Noordelijk weidegebied

796

901

-12

Oostelijk veehouderijgebied

755

815

-7

Centraal veehouderijgebied

633

756

-16

IJsselmeerpolders

1.049

1.118

-6

Westelijk Holland

653

775

-16

Waterland en Droogmakerijen

414

527

-21

Hollands/Utrechts weidegebied

932

1.043

-11

Rivierengebied

861

986

-13

Zuidwestelijk akkerbouwgebied

513

667

-23

Zuidwest-Brabant

781

816

-4

Zuidelijk veehouderijgebied

838

901

-7

Zuid-Limburg

878

977

-10

Tabel 2: Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los tuinland

Pachtprijsgebied

Regionorm 2017 (euro/ha)

Regionorm 2016 (euro/ha)

Veranderpercentage 2017

Westelijk Holland a)

2.714

2.652

2

Rest van Nederland

1.695

1.073

58

a) Exclusief boomkwekerij in het gebied Boskoop en Rijneveld.

Tabel 3: Nieuwe hoogst toelaatbare pachtprijs per hectare voor de bedrijfsgebouwen van akkerbouwbedrijven, melkveebedrijven en overige bedrijven in 2017
Aard van het bedrijf Doelmatigheid
Nieuw Zeer goed Goed Redelijk Matig Slecht
Akkerbouw 475 374 285 210 147 85
Melkvee 1.221 960 733 539 375 215
Overig 734 579 442 324 226 129