Verantwoordingsbrief 2016: Van overheidstekort naar begrotingsoverschot

Het overheidstekort is in 2016 omgebogen naar een begrotingsoverschot van 0,4%. De werkloosheid liep met 75.000 personen terug naar 6,0% van de beroepsbevolking. En de economische groei bedroeg vorig jaar 2,2%. Daarmee groeide de economie voor het derde jaar op rij.

Beeld: Tineke Dijkstra

‘We kunnen dus concluderen dat Nederland de economische crisis definitief achter zich heeft gelaten.’ Zo vat minister-president Rutte de gunstige economische ontwikkelingen samen in de Verantwoordingsbrief 2016, die hij vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze brief legt de minister-president namens het kabinet verantwoording af over het regeringsbeleid.

Instabiele wereld

Het economische beeld voor Nederland mag dan rooskleurig zijn. Wereldwijd bestaan er risico’s voor de stabiliteit en economische groei, schrijft de minister-president.

Op verschillende manieren heeft Nederland in 2016 meegeholpen om de stabiliteit in de wereld te vergroten. Zo blijft Nederland een bijdrage leveren aan de strijd tegen ISIS in Syrië en Irak. Om de verschillende dreigingen en risico’s het hoofd te bieden, heeft het kabinet besloten om defensiebudget stapsgewijs te verhogen. Ook ging Nederland in 2016 akkoord met verlenging van de bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan.

Vluchtelingenstroom

Over de vluchtelingenstroom vanuit Syrië en andere kwetsbare landen schrijft de minister-president dat veel in gang is gezet om deze problematiek onder controle te brengen. Daarnaast heeft Nederland gewerkt aan een dialoog met Afrikaanse landen over het indammen van migratie en het aanpakken van de grondoorzaken van migratie.

Veiligheid in Nederland

De dreiging tegen Nederland en Europa nam in 2016 toe. Daarom hebben de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hun capaciteit aanzienlijk uitgebreid. Ook krijgen ze meer bevoegdheden, bijvoorbeeld om telecommunicatie via de kabel te onderzoeken.

Oekraïne-referendum

Op 6 april 2016 vond het raadgevend referendum plaats over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne (Oekraïne-referendum). Het kabinet heeft stap-voor-stap gezocht naar een oplossing die recht doet aan de uitslag van dit referendum. In de Europese Raad van 15 december 2016 is een besluit genomen dat de belangrijkste zorgen wegneemt die in het Nederlandse referendumdebat naar voren zijn gekomen. Zo bevat de overeenkomst geen enkele toezegging om Oekraïne in de toekomst de status van kandidaat-lidstaat te geven.

MH17

Daarnaast stond 2016 in het teken van het onafhankelijke strafrechtelijke onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Rutte: ‘Het afgelopen jaar heeft het kabinet zich ingezet voor het behoud van brede internationale steun voor het onafhankelijke onderzoek en het goed blijven informeren van de nabestaanden van MH17.’

Debat in Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert  waarschijnlijk in de week van 29 mei met de minister-president en de minister van Financiën over de Verantwoordingsstukken.