Geert Jansen benoemd tot adviseur Vijfheerenlanden

De heer Geert Jansen is door minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd als adviseur om te beoordelen of de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht moet worden opgenomen, zoals in het herindelingsadvies staat, of in Zuid-Holland. De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik willen gezamenlijk de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden vormen. De gemeenten liggen in twee provincies: Zuid-Holland en Utrecht, waardoor de gemeentelijke herindeling zal leiden tot wijziging van de provinciegrens.

De minister van BZK heeft vorig jaar het advies van de Interprovinciale Commissie Vijfheerenlanden gevolgd door een van de betrokken provincies te vragen de herindeling eigenstandig op te pakken. De twee provincies werden het namelijk niet eens over de provinciekeuze en vroegen de minister van BZK de impasse te doorbreken. Op verzoek van de minister heeft de provincie Utrecht het proces voortgezet en heeft het april jongstleden het herindelingsadvies naar BZK gestuurd, met het advies dat Vijfheerenlanden in Utrecht moet liggen.

De beoogde fusiedatum is 1 januari 2019. De heer Jansen is daarom gevraagd om uiterlijk half juli van dit jaar het advies op te leveren aan de minister van BZK. Vervolgens zal een eventueel wetsvoortel voor herindeling worden toegezonden aan de ministerraad.