Gemeentelijke herindelingen in Zuid-Holland en Groningen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van twee herindelingsvoorstellen aan de Raad van State. De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. De gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer worden samengevoegd tot de gemeente Groningen.

De voorstellen tot herindeling zijn ontstaan vanwege provinciaal initiatief. Daarmee passen ze binnen het beleid van het kabinet, waarbij herindelingen zoveel mogelijk van onderop tot stand komen. Daarmee sluit het kabinet aan bij de praktijk van de afgelopen decennia dat over het algemeen gemeenten of provincies zelf het initiatief nemen tot een gemeentelijke herindeling om zo de taken voor hun inwoners beter te kunnen uitvoeren.
 
De ministerraad heeft ermee ingestemd de wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van de wetsvoorstellen en van de adviezen van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindelingen per 1 januari 2019.

Grenscorrectie

De ministerraad heeft ook ingestemd met het wijzigen van de grenzen van de gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht, en de grens van de provincie Limburg. Het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België hebben eerder hiervoor een grensverdrag getekend. Door de aanpassing valt nu een deel van wat voorheen België was onder Nederland en andersom. Reden voor de aanpassing van de grenzen was de onduidelijke situatie in het gebied rond de Maas tussen Eijsden-Margraten en het Belgische Wezet. Dit leidde tot problemen op het gebied van handhaving van de openbare orde. Het kabinet streeft naar invoering van de grenscorrectie per 1 januari 2018.