Benoeming Else Bos tot directeur De Nederlandsche Bank

Drs. Else Bos treedt volgend jaar juli toe tot de directie van De Nederlandsche Bank (DNB). Ze wordt als Voorzitter Toezicht eerstverantwoordelijk voor het toezichtbeleid van DNB. Haar portefeuille zal bestaan uit Toezicht Beleid, Toezicht Pensioenen en Toezicht Verzekeringen.

Op aanbevelen van de raad van commissarissen van DNB heeft minister Dijsselbloem van Financiën Bos voorgedragen voor benoeming bij koninklijk besluit.

Minister Dijsselbloem is verheugd over de benoeming: 'Else Bos heeft unieke ervaring met en kennis van het financieel toezicht. Ze werkte bijna 20 jaar in de bancaire sector en meer dan10 jaar op directieniveau in de pensioensector. Ook heeft ze ervaring met operationele zaken en juridische zaken en ze heeft een breed en internationaal netwerk. Dat alles is van toegevoegde waarde voor de directie van DNB.'

De benoeming van Else Bos gaat in per 1 juli 2018 en geldt voor de duur van 7 jaar. Zij volgt de huidige voorzitter toezicht dr. Jan Sijbrand op, wiens benoemingsperiode op 1 juli 2018 afloopt. Sijbrand had bij zijn aantreden in 2011 al aangegeven dat hij slechts 1 termijn wilde dienen.

Else Bos (1959) is na haar studie econometrie sinds ruim 30 jaar werkzaam in de financiële sector. Zij werkte onder meer bij ABN AMRO en NIBC. Sinds 2002 werkt ze voor pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM, waar ze sinds 2013 bestuursvoorzitter is.

Bos treedt per 1 november 2017 terug uit haar huidige functie bij PGGM en zal gebruik maken van een opgebouwd recht op sabbatical. Op 1 mei 2018 begint Bos aan een inwerkperiode bij DNB, waarna zij op 1 juli 2018 toetreedt tot de directie van DNB.

De minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben na behandeling in de ministerraad besloten voor de bezoldiging van Bos gebruik te maken van een uitzonderingsmogelijkheid in de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De reden hiervoor is de unieke combinatie van kennis en ervaring waarover Else Bos beschikt. Haar bezoldiging is vastgesteld op maximaal 396.000 euro per jaar. Van de benoeming en bezoldiging wordt nader mededeling gedaan in de Staatscourant.

De vereiste functiescheiding tussen resolutie en toezicht gecombineerd met de nieuwe portefeuilleverdeling door de komst van Else Bos en de verwachte uitbreiding van resolutietaken van DNB maakt een uitbreiding van de directie noodzakelijk. De formele procedure voor de invulling van deze functie zal door de Raad van Commissarissen van DNB in gang worden gezet.