Mogelijk nog veel gevaarlijk roestvast staal in overdekte zwembaden

Zo’n 80 procent van de overdekte zwembaden in Nederland voldoet nog niet aan het Bouwbesluit.  Zij kunnen niet aantonen dat er geen riskant roestvast staal zit op plaatsen in het zwembad waar dat gevaarlijk is. Dat zijn zwembaden wettelijk wel verplicht. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) noemt de situatie 'zeer teleurstellend'.Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, met daarbij een rapportage over de situatie in de zwembaden.

Alle overdekte zwembaden moeten met een rapport aantonen dat er geen gevaarlijk roestvast staal in hun gebouw zit. Als het er nog is, moet het vervangen worden. Plasterk vraagt van de gemeenten om de zwembaden te controleren en naleving van het Bouwbesluit te eisen. Als er sprake is van een gevaarlijke situatie, kunnen zij zwembaden (tijdelijk) sluiten of andere maatregelen nemen.

Zwembad gemeentelijke voorziening

RVS kan breken door chloordamp

Bepaalde soorten roestvast staal kunnen door chloordamp in het zwembad worden aangetast en breken. In 2011 kwam in Tilburg een 5 maanden oude baby om het leven nadat een geluidsbox naar beneden viel die met roestvast staal was opgehangen.
Omdat de zwembaden in Nederland daarna niet zelf genoeg maatregelen namen, kwam er vorig jaar een wettelijke verplichting. Elk binnenzwembad moest voor 1 januari 2017 met een rapport aantonen dat er geen gevaarlijk roestvast staal in hun bad aanwezig was. Uit onderzoek blijkt nu dat pas zo’n 20 procent van de onderzochte binnenbaden aan die verplichting voldoet. De zwembaden die niet reageerden op de vragen in het onderzoek zijn daarbij nog niet meegeteld.

Pas 20 procent aantoonbaar veilig

In het onderzoek zijn alle bekende overdekte zwembaden onderzocht door advies- en ingenieursorganisatie Arcadis , in opdracht van het ministerie van BZK. Openbare zwembaden, maar ook baden in hotels, vakantieparken, zorginstellingen en sportcomplexen. Arcadis deed dat met een enquête onder 1027 binnenzwembaden en met bezoeken aan 68 baden.

  • 698 zwembaden (68%) deden mee aan het onderzoek;
  • 329 zwembaden (32%) hebben niet gereageerd, ondanks een herhaald verzoek;
  • van de 698 zwembaden die meededen heeft 75% wel een rapport, maar heel vaak blijkt daaruit nog niet dat de situatie veilig is;
  • in slechts 20% van de 698 zwembaden die de enquête invulden, is geen gevaarlijk roestvast staal aanwezig, aangetoond met een rapport;
  • in de 329 zwembaden die niet meededen, is de situatie onduidelijk.

Het verbod op bepaalde typen roestvast staal in overdekte zwembaden geldt vooral boven het zwembassin en in overige ruimten waar chloordamp is. Daar kunnen bevestigingen van plafonds, installaties of verlichting  van roestvast staal door chloordamp worden aangetast en breken. In en direct rondom het zwembassin is onder voorwaarden het roestvast staal nog wel toegestaan, zoals bij trapjes.

Gemeenten hebben de taak te controleren of zwembaden voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zowel voor hun eigen gemeentelijke zwembaden, als voor andere zwembaden binnen de gemeente.