Benoeming lid College Algemene Rekenkamer

De heer drs. E. Irrgang wordt lid van het College van de Algemene Rekenkamer. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hem voor benoeming voor te dragen. De benoeming gaat in per 1 september 2017.

De heer Irrgang is nu technisch directeur te Dar-es-Salaam (Tanzania) voor de Stichting PharmAccess. Hij is in de periode 2005 - 2012 lid geweest van de Tweede Kamer der Staten-Generaal namens de SP.