Verslag internetconsultatie Implementatiewet 4e anti-witwasrichtlijn

Met de instemming van de ministerraad hebben de minister van Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie vandaag het verslag van de openbare internetconsultatie van het ontwerpwetsvoorstel Implementatiewet 4e anti-witwasrichtlijn gepubliceerd.

Dit ontwerp wetsvoorstel voorziet hoofdzakelijk in wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en is in de zomer van 2016 openbaar geconsulteerd. Veel partijen, waaronder de brancheorganisaties van de instellingen die onder de Wwft vallen, hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op het ontwerpwetsvoorstel te reageren. In het vandaag gepubliceerde document wordt op hoofdlijnen verslag gedaan van de ontvangen reacties en de wijze waarop daarmee is omgegaan.

Het ontwerp wetsvoorstel is voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Beoogd wordt om het ontwerp wetsvoorstel kort na de zomer bij de Tweede Kamer in te dienen.

Het verslag kan worden geraadpleegd via: https://www.internetconsultatie.nl/implementatiewetvierdeantiwitwasrichtlijn/details