Benoeming nieuwe leden Centrale Plancommissie CPB

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken ingestemd met de benoeming van drs. Dirk Jan van den Berg, Peter Blom, drs. Frida van den Maagdenberg en prof. dr. Janneke Plantenga als leden van de Centrale Plancommissie van het Centraal Planbureau (CPB).

De Centrale Plan Commissie (CPC) is het eigen advies- en toezichtsorgaan van het CPB. De CPC ziet toe op de wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie van het CPB. De CPC bestaat in totaal uit acht leden. Naast de vier nieuwe leden maken ir. drs. Hans Smits (voorzitter), dr. Roel Janssen, prof. dr. ir. Jan van Ours, en drs. Margot Scheltema deel uit van de CPC.

De heer drs. Dirk Jan van den Berg is voorzitter van de Raad van Bestuur van Sanquin. Daarvoor was hij onder meer voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft en werkzaam als Nederlands ambassadeur in China. Van den Berg is tevens commissaris bij de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO en bij N.V. Nederlandse Gasunie.

De heer Peter Blom is CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Triodos Bank. Hij is sinds de oprichting in 1980 werkzaam bij het bedrijf en is daarnaast bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Banken en voorzitter van de Raad van Toezicht van MVO Nederland.

Mevrouw drs. Frida van den Maagdenberg is lid van de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Ook is zij sinds dit jaar lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Waterschapsbank.

Mevrouw prof. dr. Janneke Plantenga is als hoogleraar economie verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ook is zij lid van het Faculteitsbestuur. Daarnaast is mevrouw Plantenga onafhankelijk lid van de SER-commissie Arbeidsmarkt en onderwijsvraagstukken.

De nieuwe leden van de CPC zijn benoemd voor een periode van vier jaar. De zittende leden zijn herbenoemd voor dezelfde periode.