De asielsinstroom van week 36 bedroeg ongeveer 600

De asielinstroom van week 36, bestaande uit 1e asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg ongeveer 600.