Minister Koenders over Myanmar: ’Tijd om verantwoordelijkheid te nemen’

Volgens de laatste berichten zijn bijna 400.000 Rohingya’s vanuit Myanmar naar Bangladesh gevlucht, bovenop de ongeveer 400.000 Rohingya’s die daar al waren. Koenders: ‘Wat er nu gebeurt met Rohingya’s in Myanmar, is afschuwelijk. De humanitaire situatie in Rakhine State is schrijnend. Ik wil dat Aung San Suu Kyi duidelijk afstand neemt van de ernstige mensenrechtenschendingen en het geweld. Myanmar moet de onafhankelijke Fact Finding Missie en humanitaire hulpverlening toelaten. Nederland zet zich in voor onafhankelijk onderzoek naar het recente geweld. Wat ons betreft is dit een taak voor de Fact Finding Missie van de VN, die met steun van de EU al onderzoek doet naar het geweld in oktober vorig jaar.’

Internationaal gebeurt er al veel om een einde te maken aan het geweld tegen Rohingya’s. De Hoge Commissaris voor Mensenrechten, Zeid, stelde dat de situatie weliswaar niet geheel kan worden overzien maar dat het een voorbeeld lijkt van ‘etnische zuivering’. Koenders: ‘Dat is een waarschuwing aan de internationale gemeenschap. De VN, de EU en Nederland zetten zich hard in voor het lot van de Rohingya’s. Maar los van dit alles is het vooral aan de autoriteiten in Myanmar – zowel de politiek als het leger - om nu echt hun verantwoordelijkheid te nemen en kwetsbare groepen te beschermen.’