Overzicht indicatieve normbaten 2017 Bbz - informatie voor gemeenten

Binnen de financieringssystematiek van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) zijn de baten van gemeenten op verstrekt bedrijfskapitaal genormeerd. Het normbatenpercentage is voor 2017 vastgesteld op 77,0% (Staatscourant 2016, nr. 66968).

In onderstaand overzicht is per individuele gemeente het bedrag van de normbaten bedrijfskapitaal voor het jaar 2017 berekend.

Vragen over de indicatieve normbaten 2017 kunnen gemeenten mailen naar verdeelmodelbijstand@minszw.nl.