Prinsjesdag 2017: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken

Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor het leveren van zorg en voor ondersteuning aan hun inwoners. Volgend jaar komt er een algehele rapportage over deze decentralisaties.

Het ministerie van BZK stimuleert bestuurlijke samenwerking in regio’s. Overheden, private partijen en maatschappelijke organisaties kunnen samen met oplossingen komen voor maatschappelijke problemen. Zij zullen zich bijvoorbeeld samen voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Ook speelt de energietransitie, de overgang van fossiele naar duurzame energie.

Een speciaal programma gaat ondermijning van de rechtstaat en onze open samenleving tegen. Bedreigingen komen vanuit ideologieën, georganiseerde criminaliteit, buitenlandse inmenging en maatschappelijk onbehagen.

Op het terrein van democratie, burgerschap en dienstverlening spelen volgend jaar verschillende zaken:

 • de evaluatie van het raadgevend referendum;
 • het advies van de Staatscommissie parlementair stelsel;
 • het verbeteren van het contact tussen overheid en burgers;
 • het werk van politieke ambtsdragers professioneler maken;
 • aandacht voor ambtelijk vakmanschap, inclusief integriteit;
 • het verbeteren van de digitale dienstverlening van de overheid.

De bedreigingen van onze nationale veiligheid zijn weer toegenomen, in verschillende vormen:

 • terroristische dreigingen;
 • de gespannen relatie met Rusland en instabiliteit aan de Europese buitengrenzen (Midden-Oosten, Noord-Afrika);
 • andere landen spioneren in Nederland en proberen politieke en economische besluiten te beïnvloeden;
 • spanningen tussen bevolkingsgroepen door beïnvloeding en inmenging door regeringen vanuit hun landen van herkomst (‘de lange arm’);
 • cyberdreiging: digitale aanvallen georganiseerd door buitenlandse regeringen op de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven;
 • misbruik van asielprocedures door jihadisten; groeperingen die staan voor antidemocratische en intolerante vormen van de islam, zoeken aanhang onder asielzoekers.

De AIVD werkt samen met andere diensten om deze bedreigingen het hoofd te bieden. Daarbij gaat in 2018 de modernisering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (de Wiv) in werking. De inlichtingendiensten krijgen meer bevoegdheden, maar ook toetsing en toezicht op het gebruik van die bevoegdheden wordt steviger.

Koninkrijksrelaties

Samenwerking tussen de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland waarborgt rechtszekerheid, deugdelijk bestuur en bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van alle inwoners van het Koninkrijk.

Na de orkaan Irma heeft Nederland steun toegezegd aan Sint Maarten en het Caribisch deel van Nederland.

Het Team Bestrijding Ondermijning is belast met de aanpak van grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit. Het werk van dit team wordt vanaf 2018 vier jaar verlengd; hiervoor is 12 miljoen euro per jaar beschikbaar.

In verband met de internationale veiligheidssituatie krijgt de Kustwacht dit jaar en volgend jaar in totaal 8 miljoen euro voor versterkte inzet en onderhoud.

Ook voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius is een goed functionerend bestuur en ambtenarenapparaat nodig voor de bestuurlijke, democratische en sociaaleconomische ontwikkeling. Daarom wordt er geïnvesteerd in jong talent, zoals met traineeplekken voor jonge ambtenaren.