Benoeming Irene Nijboer tot consultant bij ABDTOPConsult

Dr. I.D. (Irene) Nijboer wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2018.
 

Irene Nijboer is sinds september 2014 plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij is vanaf 1998 werkzaam bij het ministerie van SZW. Ze bekleedde diverse functies, zoals afdelingshoofd bij financieel-economische zaken, directeur bij de programmadirectie Jeugd en Gezin en directeur Inkomensverzekeringen en Voorzieningen. Vanaf 2009 heeft zij bij SZW tevens de rol van zowel waarnemend als plaatsvervangend directeur-generaal Participatie en Inkomenswaarborg vervuld.

Irene Nijboer studeerde Sociale en Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1998 verkreeg ze de graad van doctor Sociale Geneeskunde bij de Universiteit van Amsterdam.

Van 2004 tot 2006 nam Irene Nijboer deel aan het ABD Kandidatenprogramma.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.