Minister Blok (Veiligheid en Justitie) bij bijeenkomst Justitieministers in Boedapest

Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie heeft deelgenomen aan een bijeenkomst van Justitieministers van de Visegrad landen (Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Polen) en België, Nederland en Luxemburg. De ontmoeting, op initiatief van de Hongaarse minister van Justitie Trócsányi, stond in het teken van slachtofferzorg en rechtsbijstand.

De Visegrad landen ontwikkelen programma’s voor de zorg aan slachtoffers van misdrijven en willen hierover met andere Europese landen informatie uitwisselen. Minister Blok lichtte toe hoe Nederland heeft georganiseerd dat de belangen van slachtoffers in de strafrechtketen veel meer aandacht hebben gekregen. Zoals het spreekrecht in de rechtszaal en de behandeling van schadevergoeding.

De ministers spraken daarnaast over actuele Justitie-onderwerpen in Europees verband. Op de agenda stond de EU-samenwerking op het terrein van grensoverschrijdende misdaad en de verdere ontwikkeling van het EU agentschap Eurojust. Daarnaast wisselden de delegaties standpunten uit over de voorgenomen oprichting van het Europees Openbaar Ministerie voor fraudezaken. Nederland heeft eerder al aangegeven nu niet deel te nemen aan deze intensievere vorm van samenwerking.

Minister Blok sprak, samen met de Belgische en Luxemburgse justitieministers, zijn zorgen uit over ontwikkelingen binnen de rechtsstaat van Polen en Hongarije en benadrukte dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht een van de kernwaarden is van de Europese Unie.