Koenders: eindelijk onderzoek in Jemen

Op aandringen van Nederland en een internationale coalitie komt er een internationaal en onafhankelijk onderzoek naar schendingen van het internationale recht naar aanleiding van het gewapend conflict in Jemen dat in september 2014 begon. Hierover is vrijdagmiddag in de VN-Mensenrechtenraad in Genève na lang beraad een resolutie aangenomen.

In de resolutie is vastgelegd dat de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten internationale experts aanstelt en dat hun bevindingen besproken worden in de Mensenrechtenraad. Dit is belangrijk om op een goede manier opvolging te kunnen geven aan de onderzoeksresultaten zodat alle in het conflict betrokken partijen verantwoording afleggen in de Mensenrechtenraad, benadrukt minister Koenders van Buitenlandse Zaken.

‘Je kunt er niet omheen dat de Jemenieten hier recht op hebben. Eindelijk zijn we gelukkig een stap verder. En het werd tijd’, aldus de minister. Eerder was Nederland ook de initiatiefnemer van een resolutie over een internationaal, onafhankelijk onderzoek. Bij gebrek aan internationale steun in de Mensenrechtenraad moest Nederland de resolutie toen intrekken.

‘Jemen vraagt dringend onze aandacht. We kunnen de schrijnende humanitaire situatie daar niet over onze kant laten gaan. Door de oorlog is een humanitaire ramp aan de gang van ongekende proporties’, aldus Koenders. Het conflict heeft tot dusver bijna 10.000 slachtoffers geëist.