Benoeming lid Commissie van toezicht financiën politieke partijen

Mevrouw mr. H. (Helma) Neppérus wordt lid van de Commissie van toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp). De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 november 2017.

De Ctfpp adviseert de minister van BZK bij de uitvoering van de Wet financiering politieke partijen. De commissie bestaat uit drie leden die voor hoogstens vier jaar worden benoemd. Leden kunnen twee keer worden herbenoemd voor eveneens hoogstens vier jaar per periode.

Mevrouw Neppérus was van 2006 tot 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Eerder was zij onder andere hoofddirecteur voor de burgerluchtvaart bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat en belastinginspecteur.

Mevrouw Neppérus volgt de heer drs. E. Irrgang op die per 31 augustus jongstleden op eigen verzoek is terug getreden als lid van de Ctfpp. De heer Irrgang was sinds 1 februari 2014 lid van de Ctfpp.