Fonds voor wederopbouw Sint Maarten

Nederland is bereid via een fonds geld beschikbaar te stellen voor de wederopbouw van Sint Maarten, na de schade die de orkaan Irma heeft aangericht.

Om ervoor te zorgen dat het geld goed besteed wordt en besluiten daarover integer worden genomen, stelt Nederland twee voorwaarden:

  • Sint Maarten stelt een Integriteitskamer in die de deugdelijkheid, transparantie en betrouwbaarheid van het openbaar bestuur bevordert;
  • de Koninklijke Marechaussee en de Nederlandse Douane gaan het grenstoezicht op Sint Maarten uitvoeren. Dit gebeurt onder het gezag van de minister van Justitie van Sint Maarten.

Dat staat in een brief (zie hieronder) van minister Plasterk aan de regering van Sint Maarten.