Nieuwe bewindspersonen OCW treden aan

Op donderdag 26 oktober 2017 zijn de nieuwe bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van harte welkom geheten door secretaris-generaal Marjan Hammersma. Ingrid van Engelshoven en Arie Slob nemen het stokje over van Jet Bussemaker en Sander Dekker. 

Als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat Ingrid van Engelshoven zich onder meer bezig houden met het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO), het Hoger Onderwijs (HO), Cultuur, Emancipatie en Wetenschap. Van Engelshoven was eerder wethouder van de gemeente Den Haag met in haar portefeuille o.a. onderwijs. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 werd zij verkozen voor D66 in de Tweede Kamer. 

Arie Slob is de nieuwe minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Eerder was Slob lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Hij vervulde voor het ChristenUnie de rol van fractievoorzitter en partijleider. Vanaf 1 januari 2016 was Slob de directeur van het Historisch Centrum Overijssel en de Stichting IJsselacademie. 

Welkom