Benoeming waarnemend Rijksvertegenwoordiger Caribisch Nederland

J.N. (Jan) Helmond MPM wordt waarnemend Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen voor benoeming, op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 8 november 2017 en heeft een tijdelijk karakter.

Op dit moment is er geen waarnemer voor de huidige Rijksvertegenwoordiger G.P. (Gilbert) Isabella. Door nu een waarnemend Rijkvertegenwoordiger te benoemen, is ook tijdelijk voorzien in een waarnemer als Isabella op 1 januari vertrekt.

Helmond is directeur van de Rijksdienst Caribisch Nederland en blijft dat ook. Daarvoor was hij eilandsecretaris van Sint Eustatius (dec. 2010 - aug. 2014). Eerder was hij directeur van de sociale dienst Walcheren en directeur maatschappelijke zaken bij de gemeente Middelburg.

De Rijksvertegenwoordiger vormt de schakel tussen de rijksoverheid in Den Haag en de drie openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.