Minister Grapperhaus ontvangt eindrapport Commissie Evaluatie Politiewet

Voorzitter dhr. Wim Kuijken van de Commissie Evaluatie Politiewet 2012 heeft haar eindrapport aangeboden aan Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

©Wiebe Kiestra

De commissie onderzocht het functioneren van de Politiewet die de basis vormt voor het bestel dat bij de reorganisatie van 25 regiokorpsen en het KLPD tot 1 nationaal politie korps is ingevoerd. In het rapport ‘doorontwikkelen en verbeteren’ presenteert de commissie haar visie en doet aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van de politie.

Minister Grapperhaus noemt het “belangrijk met het rapport het oordeel van de commissie te hebben hoe het politiebestel en de politie ervoor staan en aanbevelingen te krijgen voor de doorontwikkeling.”

“De politie en al die tienduizenden medewerkers hebben onder moeilijke omstandigheden de grootste reorganisatie in jaren uitgevoerd. Gelijktijdig heeft de politie op straat en in de opsporing zich volop ingezet voor onze veiligheid. Zij verdienen een groot compliment.”

De minister kondigt aan komend voorjaar met een kabinetsreactie te komen.  “De komende periode ga ik over het rapport in gesprek met de politie, de regioburgemeesters en anderen uit het bestuurlijk veld, het openbaar ministerie, de politievakbonden en overige bij de politie betrokken partijen.”