COA's Gerard Bakker beste overheidsmanager en Staatsbosbeheer beste overheidsorganisatie

Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier het hoofd heeft geboden.

De prijs voor Beste Overheidsorganisatie van het Jaar gaat naar Staatsbosbeheer. De organisatie weet op een toekomstbestendige manier de belangen van bewoners, recreanten en het milieu met elkaar te verbinden. Door slim gebruik te maken van schaarse grondstoffen draagt Staatsbosbeheer bij aan de circulaire economie en verwezenlijken ze social return door samenwerkingen aan te gaan met onder andere Reclassering Nederland, zorginstellingen en werkvoorziening instanties.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties reikte vanavond in de Ridderzaal beide awards uit. Andere genomineerden voor de Beste Overheidsmanager zijn Elanor Boekholt-O'Sullivan, commandant van de Vliegbasis Eindhoven, en Irma Woestenberg, gemeentesecretaris van Den Bosch. Andere genomineerden voor de Beste Overheidsorganisatie zijn de Stadsregio Parkstad Limburg en Waterschap Brabantse Delta.