Stap dichterbij European Open Science Cloud

Duitsland en Nederland openen een kantoor voor het GO FAIR initiatief.  Frankrijk sluit zich hierbij aan.

De realisatie van de European Open Science Cloud (EOSC) komt weer een stap dichterbij, Duitsland en Nederland richten een internationaal kantoor op om het GO FAIR initiatief te ondersteunen, het International Support and Coordination Office (ISCO). Frankrijk sluit zich bij hun aan en zal ook bijdragen aan het kantoor. GO FAIR heeft tot doel om geleidelijk bestaande onderzoeksdata van wetenschappelijke en academische instellingen in ieder onderzoeksgebied en over landsgrenzen heen te ontsluiten – en is daarmee een opstap naar het realiseren van de European Open Science Cloud. De EOSC is een project om een open platform te bieden voor de uitwisseling van onderzoeksdata en zal wetenschappers door heel Europa met elkaar verbinden. Onderzoeksdata zullen niet langer beperkt zijn tot harde schijven en USB-sticks. De EOSC maakt het gemeenschappelijk gebruik en hergebruik van onderzoeksbevindingen en -data mogelijk, wat niet alleen de wetenschap ten goede komt, maar ook het bedrijfsleven en de maatschappij.

In mei 2017 presenteerden staatssecretaris Georg Schütte (Duitsland) en voormalig staatssecretaris Sander Dekker (Nederland) een gemeenschappelijk 'position paper' waarin zij hun intentie bevestigden om voortgang te maken met de ontwikkeling van de EOSC en voorstelden om GO FAIR te steunen. Tijdens de bijeenkomst van de Raad voor Concurrentievermogen van vandaag onderstreepten Nederland, Duitsland en Frankrijk hun verbintenis aan deze doelstelling.

'De EOSC is een belangrijke bouwsteen voor de toekomst van het wetenschapssysteem in het digitale tijdperk. De uitwisseling van onderzoeksdata zal toegevoegde waarde creëren voor wetenschap en innovatie in Europa. We zullen nu actie moeten ondernemen zodat de EOSC een succes kan zijn. Dit is waarom we het GO FAIR initiatief steunen,' zei de Duitse staatssecretaris Schütte. Minister Van Engelshoven benadrukte: 'We hebben gezamenlijk een belangrijk element toegevoegd aan het GO FAIR initiatief door het opzetten van het ISCO, dat vandaag officieel zijn werkzaamheden start.' Minister Vidal voegde daaraan toe: 'Onze gezamenlijke steun voor het GO FAIR initiatief onderstreept de wil van onze 3 landen om de digitale kansen te grijpen en om wetenschappelijke uitwisseling en vooruitgang in Europa te bevorderen.'

Het ISCO zal implementatienetwerken ondersteunen en onderzoeks- en e-infrastructuurgemeenschappen bijstaan in hun inspanningen naar het leveren van FAIR data en services. Om het initiatief vooruit te brengen dragen de Duitse, Nederlandse en Franse ministeries verantwoordelijk voor onderzoek financieel bij aan het International Support and Coordination Office.

Het GO FAIR initiatief hanteert een open en coöperatieve aanpak, wat wil zeggen dat iedere lidstaat of onderzoeksinstelling, de e-infrastructuurgemeenschappen en mogelijk het bedrijfsleven steun of bijdrage kunnen leveren.

Het GO FAIR initiatief is ontworpen om ervoor te zorgen dat gedeelde digitale onderzoeksdata en gezamenlijk gebruikte digitale services voldoen aan de vier FAIR- principes om data 'findable, accessible, interoperable and reusable' te maken. FAIR data en services maken hergebruik van onderzoeksdata binnen verschillende disciplines en tussen verschillende landen mogelijk en dragen daarmee bij aan het genereren van nieuwe kennis.