Benoemingen bij Raad van State

De heer mr. dr. A.E. Harteveld wordt staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling advisering van de Raad van State. Daarnaast wordt de heer mr. P.J. Wattel staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om beide heren voor benoeming voor te dragen. De benoemingen gaan in per 1 januari 2018.

De benoeming van de heer Harteveld (62 jaar) houdt verband met zijn hooggekwalificeerde strafvorderlijke kennis en het omvangrijke wetgevingsprogramma om het Wetboek van Strafvordering de komende jaren te moderniseren.

De heer Wattel (61 jaar) wordt staatsraad advocaat-generaal. Een staatsraad advocaat-generaal kan in bepaalde bestuursrechtelijke zaken een conclusie nemen. Dit gebeurt op verzoek van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Een conclusie biedt meer gelegenheid dan de rechterlijke uitspraak zelf om een rechtsvraag te plaatsen in een breder verband. Zij bevordert de rechtsontwikkeling en de rechtseenheid. De hoofdfunctie van de heer Wattel blijft advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

De heer Wattel volgt mr. L.A.D. Keus op die met ingang van 1 januari 2018 de Raad van State verlaat.