Overleg herindeling Parkstad Limburg heropend

De lopende procedure voor de voorgenomen herindeling van Heerlen en Landgraaf wordt beëindigd. Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het kabinet volgt het advies van de Raad van State over dit wetsvoorstel. De Raad van State is het met het kabinet eens dat er op afzienbare termijn tot versterking van de bestuurskracht in de regio Parkstad Limburg moet worden gekomen. Hierover wordt al ruim vijftien jaar gesproken. Maar de Raad van State oordeelt dat in dit geval de zorgvuldigheid van het herindelingsproces in het geding is gekomen. Het kabinet sluit zich aan bij dit oordeel. Het kabinet en de Raad van State waarderen wel dat Limburg de regie heeft genomen in het herindelingsproces. Dit vanwege de lange voorgeschiedenis en de vele onvoltooide pogingen tot het versterken van de bestuurskracht in de regio. 

Het kabinet zal Limburg op korte termijn uitnodigen om te spreken over de weg naar een nieuwe procedure waarin tussen alle partijen het overleg over herindeling in de regio Parkstad Limburg open en reëel wordt gevoerd, in het belang van alle betrokkenen in de regio.

Nu er op korte termijn geen sprake is van een herindeling, zullen de gemeenteraadsverkiezingen voor Heerlen en Landgraaf plaats vinden op de reguliere datum van 21 maart 2018.