Privaat arbeidsrecht gaat gelden voor de meeste ambtenaren

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is eind 2016 in de Eerste Kamer aanvaard. Deze nieuwe wet regelt dat voor de meeste ambtenaren het private arbeidsrecht gaat gelden, net als voor de ruim 6 miljoen werknemers in het bedrijfsleven.

Voorlopig verandert er voor medewerkers nog niets, want de invoering ervan kost enkele jaren voorbereiding. Het plan is dat de Wnra op 1 januari 2020 in werking treedt. De wet gaat onder andere gelden voor alle ambtenaren van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Ambtenaren van politie, defensie en rechterlijke macht worden uitgezonderd. Aan de andere kant komen er nieuwe ambtenaren bij, door een nieuw begrip ‘overheidswerkgever’.

Is de Wnra op uw organisatie van toepassing, dan bent u verantwoordelijk voor het invoeren van het private arbeidsrecht in uw organisatie. U krijgt daarbij ondersteuning van uw koepel of werkgeversorganisatie. Wilt u weten wat de wet voor u als overheidswerkgever betekent, wat de wet inhoudt, wat de gevolgen zijn voor medewerkers met een tijdelijk contract en wat er van u verwacht wordt? Kijk dan op de website www.wnra.nl. Daar vindt u de antwoorden op bijna al uw vragen over deze nieuwe wet. We raden u daarom aan regelmatig de site te bezoeken en u via de site te abonneren op de nieuwsbrief over de Wnra die vanaf het nieuwe jaar verschijnt.

Heeft de Wnra voor u als overheidswerkgever gevolgen?

Voor de meeste ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht, net als voor werknemers in het bedrijfsleven al het geval is. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Het plan is dat de wet ingaat op 1 januari 2020.

Bent u overheidsgever en wilt u meer weten? Ga naar www.wnra.nl