Gemeente Helmond koopt als beste verantwoord in

De gemeente Helmond koopt als beste overheid in Nederland verantwoord in en is daarom met de KoopWijsPrijs aan de haal gegaan. Dat is de prijs voor de overheid die in nieuwe plannen het meest rekening houdt met het opnieuw (her-) gebruiken van grondstoffen. Zo installeerde Helmond zonnepanelen op het dak van het stadskantoor en drinken ze alleen nog uit biologisch afbreekbare koffiebekers. Alleen de koffiebekers schelen al 9.600 kilogram CO2-uitstoot per jaar.

Van Veldhoven: ‘Samen echt wat veranderen’

Helmond ontving de prijs donderdag op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen-congres in Maarssen uit handen van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Van Veldhoven:

‘De vele inzendingen bewijzen dat gemeenten en andere overheden steeds enthousiaster worden over verantwoord inkopen. Dat is belangrijk, want samen zijn wij een grote inkoper die echt wat kan veranderen.’

KoopWijsPrijs

De uitreiking van de KoopWijsPrijs wordt georganiseerd door de Rijksoverheid, maar is in het leven geroepen door de Tweede Kamer. Het was dit jaar voor het eerst dat de prijs is uitgereikt. Andere genomineerden voor de zege waren de Gemeente Almere, Gemeente Eindhoven, Waterschap Scheldestromen, Instituut Fysieke Veiligheid en de Provincie Zeeland. Ook zij werden door de staatssecretaris geroemd: 'Ik zie 6 overheden die het roer omgooien. U bent geselecteerd omdat uw actieplan ambitie uitstraalt en omdat u maatschappelijk verantwoord inkopen in uw organisatie verankert. Dat is precies wat we nodig hebben.'

Manifest

Tijdens het congres meldden zich 47 nieuwe partijen aan voor het manifest Maatschappelijk verantwoord inkopen.

Van de 12 Nederlandse provincies hebben nu 5 het manifest ondertekend. Van alle gemeenten in ons land zijn dat er nu meer dan 100. Ook de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Utrecht hebben aangegeven mee te doen.

Brede samenwerking

Het congres Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is georganiseerd in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, PIANOo en met medewerking van MVO Nederland, VNO-NCW, Natuur & Milieu, Social Enterprise NL, de NEVI en De Groene Zaak.

 Meer informatie over de genomineerden en de KoopWijsPrijs