Benoeming secretaris-generaal bij het ministerie van BZK

Drs. M.R. (Maarten) Schurink wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. Het moment van aantreden wordt verwacht in maart 2018 en wordt afgestemd op het vinden van een opvolger voor zijn huidige positie.

Maarten Schurink is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Eerder bekleedde hij de functie van gemeentesecretaris in Utrecht. In de jaren daarvoor werkte hij bij de gemeente Dordrecht, achtereenvolgens als hoofd afdeling Strategie en Beleidsprogrammering, directeur Stadsbestuurscentrum en loco-gemeentesecretaris en gemeentesecretaris. Van 2002 tot 2006 werkte hij als senior-adviseur bij de Berenschot Groep. Daarvoor was hij beleidsmedewerker en plaatsvervangend projectleider bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Maarten Schurink studeerde Bestuur en Organisatie na een eveneens afgeronde studie Politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.