Buitenlandse beïnvloeding bestrijden door samenwerking overheden, media en bedrijfsleven

Sociale mediaplatforms merken artikelen aan als nepnieuws, een EU-taskforce spoort desinformatie door pro-Kremlin media op en weerlegt deze, de Europese Commissie gaat journalisten en experts werven voor een ‘high level group fake news’, en met de NAVO wordt de samenwerking tegen desinformatie geïntensiveerd. Het kabinet zoekt de samenwerking op om onze democratie te beschermen tegen de heimelijke beïnvloeding door statelijke actoren, in het bijzonder door het verspreiden van desinformatie. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum over de Wiv. Kiezers moeten voorzien worden van juiste en volledige informatie. Mede daarom is het van essentieel belang dat de publieke opinie niet beïnvloed wordt door desinformatie van statelijke actoren.
In dat kader sprak minister Ollongren onlangs met vertegenwoordigers van Facebook, Twitter, Google en Microsoft over de maatregelen die genomen kunnen worden om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. Zij sprak over mogelijke maatregelen en reeds genomen stappen. Zo werken Facebook, NU.nl en de Universiteit Leiden samen in een speciaal dashboard waarin artikelen te zien zijn die door Facebookgebruikers zijn aangemerkt als nepnieuws. Ollongren zal de gesprekken de komende periode voortzetten om tot nadere stappen te komen. Ook vinden er in januari gesprekken plaats met mediapartijen.

Daarnaast is minister Ollongren in Straatsburg geweest om te praten over de Europese aanpak van desinformatie. Nederland zal zich inzetten voor de versterking van de ‘East StratCom Taskforce’ die desinformatie door pro-Kremlin media identificeert, benoemt en feitelijk weerlegt. Daarnaast zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kandidaten benaderd voor de ‘high level group fake news’ die de Europese Commissie gaat oprichten. Hierin zullen journalisten, wetenschappers en experts zich buigen over het fenomeen nepnieuws en aanbevelingen doen voor een gezamenlijke aanpak.
Tevens start de Europese Commissie een publieke consultatie waarin het publiek wordt gevraagd informatie en ervaringen over nepnieuws te delen. Ook pleit Nederland voor een intensievere samenwerking tussen de EU en de NAVO op dit thema.