Vervanging zwanger raadslid hele zittingsperiode mogelijk maken

In een periode van 16 weken voorafgaand aan de verkiezingen is het volgens de Kieswet nu niet mogelijk om als zwangere volksvertegenwoordiger te worden vervangen. Omdat de werkbelasting van raadsleden de afgelopen jaren is toegenomen, vindt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat hun raadswerk niet extra belast moet worden door de afwezigheid van een raadslid vanwege zwangerschap of ziekte. Zij zal daarom een wetsvoorstel voorbereiden waardoor het mogelijk is gedurende de gehele zittingsperiode een vervanger te benoemen. Minister Ollongren laat dit weten in een reactie op Kamervragen van de leden Özütok, Den Boer en Van Raak.

In geval van ziekte, zwangerschap en bevalling kan een volksvertegenwoordiger tijdelijk ontslag nemen gedurende een periode van 16 weken tijdens de zittingsperiode. En wordt dan vervangen. Tijdens de totstandkoming van de regeling is er een uitzondering opgenomen dat deze tijdelijke vervanging niet kan plaatsvinden in de laatste 16 weken van de zittingstermijn. De reden voor de beperking was dat de vervangingstermijn niet kan worden volgemaakt. Een kortere vervangingsduur dan 16 weken zou niet aantrekkelijk zijn voor een vervanger. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat de afwezigheid van een raadslid in de laatste periode bij stemmingen en debatten extra wordt gevoeld, als ook bij de voorbereiding op de aanstaande verkiezingen.

Nederland heeft bij de introductie van de Kieswet een in Europa uniek tijdelijk ontslag met daarbij een vervangingsmogelijkheid geïntroduceerd voor zwangere volksvertegenwoordigers. In het verleden moesten alle zwangere volksvertegenwoordigers ofwel aftreden ofwel hun zetel tijdens de zwangerschapsperiode onbenut laten. Dit wetsvoorstel met aanpassing van de Kieswet maakt het nog beter mogelijk om het raadswerk - dat al veeleisend is - te combineren met zaken als een gezin of een baan.

De aanpassing van de regeling gaat gelden voor alle volksvertegenwoordigers (Eerste en Tweede Kamerleden, statenleden, raadsleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen) die tijdelijk worden vervangen vanwege zwangerschap, bevalling of ziekte.