Wederopbouw Sint Maarten van start

Er kan nu direct gestart worden met de wederopbouw van Sint Maarten. Dat schrijft staatssecretaris Knops in een brief aan de Tweede Kamer. Nu Sint Maarten heeft ingestemd met het instellen van een integriteitskamer en het versterken van het grenstoezicht door de Koninklijke Marechaussee en de Nederlandse Douane, is voldaan aan de 2 voorwaarden die aan de wederopbouwhulp zijn gesteld.

Via een overbruggingsfase, de zogenaamde early recovery, wordt direct 7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten die snel kunnen starten en direct effect hebben voor de bevolking. Hiermee wordt stilstand en een verslechtering van de uitgangspositie voor de wederopbouw voorkomen.

De focus ligt op het voorzien in de basisbehoeften van de inwoners op Sint Maarten. Daarbij gaat er speciale aandacht uit naar de meest kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen. Zo worden onder meer projecten gestart voor het herstel van huizen om juist deze kwetsbare groepen op korte termijn een dak boven het hoofd te bieden en is er aandacht voor psychosociale hulp. Daarnaast wordt voorzien in schoolmaaltijden. Ook wordt ingezet op het herstel van werkgelegenheid door het verstrekken van microkredieten aan (her)startende ondernemers en het stimuleren van innovatief ondernemerschap in samenwerking met Nederlandse startups. Daarnaast wordt ingezet op (om)scholing van jongeren en werkloos horeca en toerismepersoneel naar de bouw- en zorgsector.

Om de rechtmatige en doelmatige besteding van deze middelen te waarborgen, wordt een bijdrage verstrekt aan gerenommeerde internationale én lokale non-gouvernementele organisaties (zoals de Verenigde Naties, het Rode Kruis en het Wit-Gele Kruis) en wordt aangesloten bij reeds bestaande initiatieven.

Na de overbruggingsfase zal de Wereldbank een aanzienlijk deel van de financiële bijdrage van de Nederlandse regering aan de wederopbouw van Sint Maarten beheren. Daarmee wordt de integere, rechtmatige en doelmatige besteding van de middelen geborgd. De Wereldbank heeft ruime internationale ervaring met wederopbouwtrajecten, onder meer in de regio en met small islands states. 

Wederopbouw in St Maarten

Beeld: BZK / Sybren van Dam