Versnelde hulp aan noodlijdende Palestijnse vluchtelingen

Nederland biedt versneld hulp aan noodlijdende Palestijnse vluchtelingen. Het kabinet heeft dat besloten om te voorkomen dat humanitaire steun en basisvoorzieningen op korte termijn wegvallen.

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zal daarom onmiddellijk de jaarbijdrage van 13 miljoen euro beschikbaar stellen voor de VN-organisatie UNRWA. Minister Kaag: 'De VN spreekt van de grootste financiële crisis in de geschiedenis van UNRWA. Mensen, met name kinderen, dreigen daarvan direct de dupe te worden. Bovendien is er het risico dat de stabiliteit in de regio nog verder onder druk komt te staan.'

UNRWA biedt hulp aan Palestijnse vluchtelingen die verblijven in de Palestijnse gebieden, maar ook in Jordanië, Libanon en Syrië. De organisatie kampt met grote financiële tekorten. Deze zijn inmiddels acuut nu de Amerikaanse regering een deel van haar financiële bijdrage heeft ingetrokken. Daardoor kan UNRWA een aantal basisbehoeften niet meer garanderen, zoals scholing voor ruim 500.000 Palestijnse kinderen, basisgezondheidszorg en voedselhulp. Kaag: 'De rol die UNRWA speelt, is onmiskenbaar. UNRWA blijft een belangrijke partner van Nederland.'

Tijdens zijn reis naar Israël en de Palestijnse gebieden vorige week heeft minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken zich ook laten informeren over de situatie onder Palestijnse vluchtelingen. Ook hij heeft erop gewezen dat oplopende tekorten voor UNRWA tot grotere humanitaire problemen leiden en niet bijdragen aan stabiliteit in de regio en verbetering van de verstandhouding tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit. UNRWA zal met Nederland en andere partners actief zoeken naar een oplossing voor de financiële situatie bij de organisatie.