Defensie sluit contracten nieuwe dienstauto's Rijksoverheid

De Rijksoverheid kan weer civiele dienstauto's bestellen. Vanmiddag zette commandant Defensie Ondersteuningscommando, luitenant-generaal ir. Emile van Duren namens de Rijksoverheid zijn handtekening onder de raamovereenkomsten met leveranciers. De leveringscontracten liepen eind vorige maand af. De nieuwe traden onmiddellijk na ondertekening in werking.

Er zijn 18 raamovereenkomsten voor 128 verschillende typen dienstauto's voor de hele Rijksoverheid getekend. Het Defensie Ondersteuningscommando deed al het voorbereidende werk om alle contracten te kunnen afsluiten. "Voor elk doel en elke taak kunnen de departementen zelf de juiste auto gebruiken. Het is nu aan u allen, leveranciers en afnemers, om de uitvoering van deze raamovereenkomsten tot een succes te maken", zei Van Duren.

Duurzaamheid

Hij noemde de ondertekening een "inspirerend voorbeeld" van een goed werkende, compacte rijksdienst. "Defensie is trots en bevoorrecht om voor deze belangrijke categorie voertuigen de verantwoordelijkheid te mogen dragen", aldus Van Duren. "Op het gebied van duurzaamheid zetten we steeds meer stappen voorwaarts. De prijs van een auto is niet meer het enige aspect waarop wordt gegund. Een auto van de Rijksoverheid moet dan ook aan de behoorlijk zware milieueisen voldoen die in het programma van eisen staan."

Het streven is dat in 2020 20% van de civiele dienstauto's van het Rijk elektrisch rijdt en dat in 2030 alles wat elektrisch kan rijden, dat ook doet. Dat past in overheidsbeleid. Of dat haalbaar is, hangt af van de beschikbare financiƫn, want elektrisch rijden is nog duur.

Zo'n 10 jaar geleden sloot het Rijk voor het eerst een raamovereenkomst voor de levering van civiele dienstauto's. Sindsdien zijn de contracten enkele keren vernieuwd.