Eerste editie van JenV Magazine verschenen

Elke dag werken vele duizenden professionals aan recht en veiligheid in Nederland. Dat levert mooie verhalen op. Verhalen over bijzondere samenwerking, over de verbinding tussen wetgeving, beleid en de dagelijkse uitvoeringspraktijk, over grote ambities en mooie kleine succesjes, maar ook over dilemma’s en knelpunten. JenV Magazine brengt deze verhalen bij elkaar.

©Ministerie van Justitie en Veiligheid

JenV Magazine is een digitaal magazine voor alle professionals én vrijwilligers op het terrein van Justitie en Veiligheid. Het Ministerie Justitie en Veiligheid maakt dit magazine zes keer per jaar: ter inspiratie, als begin van een goed gesprek en als uitnodiging om samen te blijven werken aan de complexe maatschappelijke opgaven waar we met elkaar voor staan.

In deze eerste editie onder meer: een inkijkje in het dagelijks werk van detentietoezichthouder Michel Keck, de samenwerking tussen beleid, uitvoering en maatschappelijke partners om de positie van het slachtoffer in het strafrecht te verbeteren, de succesvolle aanpak van cybercriminaliteit bij de politie Midden-Nederland en de ondersteuning die IND-medewerker Jeroen Bout gaf bij de intake van vluchtelingen die aankomen op het Griekse eiland Lesbos.