Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt licht, maar daalt in het voortgezet speciaal onderwijs

Na een jarenlange daling is het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs in 2017 weer licht gestegen met 700 leerlingen. Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs  is gedaald  met bijna 200 leerlingen. Ook het aantal leerlingen in het praktijkonderwijs daalde met 125 leerlingen. Dat meldt minister Arie Slob  (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.
 

De groei in het speciaal onderwijs bestaat vooral uit leerlingen tot en met 7 jaar.  Het gaat daarbij met name  om meer leerlingen in cluster 2 - dove, slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis -  dat niet onder het stelstel passend onderwijs valt. Het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs blijft lager dan in 2014 met de invoering van passend onderwijs. 'Uiteindelijk gaat het erom dat leerlingen, naar welke school ze ook gaan, de juiste ondersteuning krijgen,' aldus minister Slob.