Herinnering: indiening Beeld van de Uitvoering moet voor 1 maart 2018

Voor gemeenten die hun Beeld van de Uitvoering over 2017 nog niet hebben ingediend, wordt in herinnering geroepen dat het formulier voor 1 maart 2018 door het ministerie moet zijn ontvangen in de hiervoor bestemde postbus.

Voor gemeenten van wie het formulier niet is ontvangen voor 1 maart 2018, geldt dat de betaling van het budget op grond van artikel 69 Participatiewet en het niet gebundelde budget Bbz 2004 voor ten minste een maand volledig wordt opgeschort.

Nadere informatie omtrent het invullen en verzenden van het formulier voor het Beeld van de Uitvoering over 2017 treft u hier aan. Over de te volgen procedure bent u ook geïnformeerd bij brief van 16 november 2017.

Vragen kunt u sturen aan pbfunctbeheer@minszw.nl. De ingevulde formulieren moeten worden verzonden naar pbbeeldvandeuitvoering@minszw.nl.