Internetconsultatie over wijziging van het formaat accijnszegel voor tabaksproducten

Het Ministerie van Financiën heeft de internetconsultatie geopend over de voorgenomen wijziging van het formaat accijnszegel voor tabaksproducten met ingang van 1 januari 2019.

Met ingang van 20 mei 2019 moeten verpakkingen van tabaksproducten geheel voldoen aan de vereisten van het Tabaks- en rookwarenbesluit. Hieronder valt ook de positie van de gecombineerde gezondheidswaarschuwingen op deze verpakkingen. Het huidige voorgeschreven formaat accijnszegel kan dan in veel gevallen niet meer worden gebruikt.

Via de openbare consultatie kan iedere belangstellende reageren op het voorstel.

Reageren kan op www.internetconsultatie.nl in de periode van 19 februari 2018 tot en met 23 maart 2018. Reacties worden alleen gepubliceerd als de inzender daarmee instemt.