Delegatie Europees Parlement bezoekt Amsterdam over komst EMA

Op donderdag 22 februari bezoekt een delegatie van het Europees Parlement Amsterdam. In de middag ontvangt minister en vicepremier Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Europarlementariërs. Tijdens dit bezoek zal de delegatie informatie krijgen over de voortgang van de verhuizing van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Nederland.

Aan de hand van presentaties en rondleidingen krijgen de Europarlementariërs een uitleg over de werkzaamheden tot nu toe, over wat er al is bereikt en bezoeken zij het tijdelijk onderkomen van het agentschap. De lunch wordt verzorgd in aanwezigheid van locoburgemeester van Amsterdam, Udo Kock.

Tijdelijke huisvesting: het Spark-gebouw

De voorbereidingen voor de verhuizing van het EMA naar het Spark-gebouw als tijdelijke locatie zijn in volle gang. De delegatie krijgt tijdens het bezoek een impressie van hoe de inrichting van het gebouw wordt aangepast om te voldoen aan de wensen van het EMA.

Definitieve huisvesting: nieuwbouw aan de Zuidas

De aanbesteding voor de nieuwbouw van de definitieve huisvesting van het EMA aan de Zuidas nadert zijn einde. Volgende maand is bekend welke aannemer het nieuwe pand gaat bouwen. Naar verwachting gaat de bouw dan al in juni van start. Ondertussen zijn er al voorbereidende werkzaamheden op het kavel van de nieuwbouw. Zo is de parkeergarage gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe gebouw en wordt de grond bouwklaar gemaakt.

Begeleiding EMA-medewerkers

Een belangrijke toezegging die Nederland heeft gedaan is de continuïteit van het werk van het EMA te garanderen. Deze continuïteit hangt grotendeels samen met de bereidheid van medewerkers om mee te verhuizen met het agentschap. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen is er een helpdesk ingericht om medewerkers te helpen bij vragen over onder andere huisvesting, onderwijs voor kinderen, banen voor partners en administratieve procedures. Vanaf deze week start de professionele één-op-één begeleiding van medewerkers. Op deze manier maken de medewerkers van het EMA een goede start in Nederland.

Meer informatie

Op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is meer informatie te vinden over de komst van EMA naar Nederland.