Verdachte kan slachtoffer niet langer ontlopen in rechtszaal

Verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zijn binnenkort verplicht te verschijnen in de rechtszaal als slachtoffers gebruik maken van hun spreekrecht. Dat maakt minister Dekker voor Rechtsbescherming vandaag, op de Europese dag van het Slachtoffer, bekend bij de presentatie van de meerjarenagenda slachtofferbeleid.

Beeld: Bas Kijzers

Minister Dekker:

“Het is van groot belang dat slachtoffers niet alleen kunnen spreken, maar dat ze ook gehoord worden. Verdachten moeten worden geconfronteerd met het leed dat zij slachtoffers hebben aangedaan”,

Het spreekrecht zal op nog meer manieren worden uitgebreid. Zo zullen slachtoffers en nabestaanden de mogelijkheid krijgen te spreken op het moment dat de dwangverpleging van tbs-gestelden voorwaardelijk wordt beëindigd. Slachtoffers mogen dan aangeven welke voorwaarden zij gepast achten, zoals een locatie- of contactverbod. Daarnaast krijgt stieffamilie van slachtoffers de mogelijkheid om tijdens de rechtszitting te spreken.

Behalve een versteviging van de positie van slachtoffers in de rechtszaal wil minister Dekker ook  de omgang met slachtoffers door hulpinstanties verbeteren. Zo krijgt de politie meer personeel (124 fte) om slachtoffers de bescherming te geven die ze nodig hebben, om zo herhaald slachtofferschap te voorkomen. Ook zal Slachtofferhulp Nederland de online dienstverlening uitbreiden. Daarnaast wordt de privacy van slachtoffers beter gewaarborgd, doordat persoonsgegevens van slachtoffers zoals adres en woonplaats in de toekomst niet meer automatisch in het strafdossier terecht komen.

Ook het verhalen van de schade die slachtoffers hebben geleden moet beter, vindt Dekker.

Minister Dekker:

“Slachtoffers hebben er niet voor gekozen om slachtoffer te worden; het overkomt ze. Als zij financiële schade ondervinden, dan moet dat zo snel mogelijk worden opgelost”.

Zo komt er onder meer een gebruiksvriendelijker schadeformulier en krijgen slachtoffers praktische ondersteuning bij het invullen hiervan.