Benoeming Adviesraad Internationale Vraagstukken

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Kaag van Buitenlandse Zaken mee ingestemd prof. dr. L.J. (Luuk) van Middelaar voor te dragen voor benoeming tot lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).  De heer Van Middelaar volgt prof. dr. A. (Fred) van Staden op als voorzitter van de Commissie Europese Integratie. De benoeming gaat in op 1 april 2018 en geldt voor een periode van vier jaar (2018-2022).

Luuk van Middelaar is thans hoogleraar Grondslagen en praktijk van de Europese Unie en haar instellingen' aan de Universiteit Leiden en hoogleraar Europese waarden aan de Université catholique de Louvain.

Tevens heeft de ministerraad er mee ingestemd prof. mr. J.G. (Jaap) de Hoop Scheffer voor te dragen voor herbenoeming als voorzitter van de AIV en prof. dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin voor herbenoeming als lid van de AIV, eveneens voor een periode van vier jaar.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlands beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.