Nederland wil weer lid worden van VN-Mensenrechtenraad

Nederland wil van 2020 tot en met 2022 opnieuw als lid deelnemen aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. 'Het is het belangrijkste internationaal forum voor mensenrechten ter wereld,' zei minister Kaag van Buitenlandse Zaken maandag in Genève tijdens de openingsbijeenkomst van de 37e zitting van de raad.

Ze vroeg de VN-lidstaten om steun voor de Nederlandse kandidatuur, waarover de Algemene Vergadering van de VN eind 2019 stemt. Nederland was van 2015 tot en met 2017 3 jaar lid van de Mensenrechtenraad en is nu waarnemer.

Mensenrechten staan wereldwijd onder druk, betoogde Kaag in haar toespraak. Respect voor mensenrechten en de rechtsstaat is volgens haar een vereiste om te komen tot stabiliteit en veiligheid. Een stabiele samenleving is bovendien aantrekkelijk voor investeerders en ondernemers en kan zo bijdragen aan duurzame ontwikkeling en economische groei.

In de afgelopen jaren heeft de Mensenrechtenraad belangrijke besluiten genomen, zoals vorig jaar september over Jemen. Op initiatief van Nederland besloot de Mensenrechtenraad toen tot het instellen van onafhankelijk internationaal onderzoek naar alle schendingen van mensenrechten en oorlogsrecht die plaatsvinden in Jemen.

De raadsresolutie over Jemen was volgens Kaag een krachtige boodschap dat schendingen van mensenrechten en oorlogsrecht nooit onbestraft mogen blijven. In een gesprek met de Jemenitische minister voor Mensenrechten, Mohammed Mohsen Askar, drong ze erop aan om het team van internationale onderzoekers volledige toegang te geven tot Jemen zodat ze hun werk goed kunnen doen.

Kaag had ook een ontmoeting met de Hoge Commissaris voor de mensenrechten, Zeid Ra'ad al Hussein. De minister sprak haar steun en waardering uit voor zijn werk en benadrukte dat Nederland de komende jaren graag bijdraagt om het functioneren en de effectiviteit van de Mensenrechtenraad de komende jaren verder te versterken.

Tijdens het bezoek aan Genève hield minister Kaag ook een toespraak bij de Ontwapeningsconferentie, het voornaamste internationale forum voor onderhandelingen over ontwapening en wapenbeheersing. Juist in deze tijd van toenemende geopolitieke instabiliteit en agressieve retoriek is wederzijds vertrouwen cruciaal, aldus de minister. Internationale samenwerking via organisaties als de VN is volgens haar de enige manier om vooruit te komen.