Kaag: mogelijk sancties voor hulporganisatie bij wangedrag

Nederlandse hulp- en ontwikkelingsorganisaties moeten maatregelen nemen om mogelijk nieuwe misstanden onder hun medewerkers in crisisgebieden te voorkomen.

Ook moet er een duidelijke aanpak komen als zich toch nieuwe gevallen voordoen. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sluit financiële gevolgen voor organisaties niet uit als deze niet voldoen aan de normen voor een strikt integriteitsbeleid. 'Wat zich heeft voorgedaan, vereist meer inzet op preventie en actie, waarbij ook de mogelijkheid van sancties wordt onderzocht.' 

De bewindsvrouw overlegde dinsdag met directeuren van ongeveer 70 (koepel)organisaties, die ze na recente berichten over seksueel wangedrag en machtsmisbruik door hulpverleners op het ministerie had uitgenodigd. 'Dergelijk gedrag is onacceptabel. Dit is een wake-upcall voor ons allemaal,' aldus Kaag. Hulporganisaties moeten volgens haar alles op alles zetten om herhaling tegen te gaan en het geschonden vertrouwen te herstellen. De minister wil samen met de hulporganisaties nu tot verdere stappen komen. Daarvoor is er nu doorlopend contact met de hulporganisaties, wat over 2 maanden moet leiden tot concrete voorstellen voor preventie en actie.

De 1e verantwoordelijkheid ligt volgens Kaag bij de organisaties zelf om hun integriteitsbeleid uit te voeren. Het ministerie kijkt tegelijkertijd naar de eigen procedures en zal subsidiekaders aanscherpen op seksueel en machtsmisbruik. Daarnaast trekt Nederland internationaal met andere donoren -met name de Britten- op om standaarden te zetten.