Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau voor Wolfgang Schäuble

Vandaag reikte minister Hoekstra van Financiën, uit naam van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, de Koninklijke onderscheiding Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau uit aan Dr. W. (Wolfgang) Schäuble. De uitreiking vond plaats op de Nederlandse ambassade in Berlijn.

De huidige voorzitter van de Duitse Bondsdag ontvangt de onderscheiding voor zijn jarenlange toewijding aan een gemeenschappelijk en veerkrachtig Europa en zijn inzet voor de stabiliteit van de Eurozone. Schäuble zet zich al 45 jaar actief in voor de publieke zaak. In 1972 trad hij toe tot het Duitse parlement en sindsdien toonde hij zich in verschillende functies een actieve en betrokken politicus. Hij speelde een sleutelrol in belangrijke gebeurtenissen van de Europese geschiedenis die ook voor Nederland van groot belang zijn geweest.

Kracht van eenheid

Schäuble is een overtuigd Europeaan die gelooft in de kracht van de eenheid. Daar heeft hij zich zijn hele politieke carrière voor ingezet. Hij speelde een centrale rol in de hereniging van Oost- en West-Duitsland. Als vertrouweling van de toenmalige bondskanselier Kohl was hij actief betrokken bij de start van de euro en de Economische en Monetaire Unie (EMU) begin jaren negentig.

Invloedrijk

Schäuble werd in 2009, net na het begin van de financiële crisis, minister van Financiën van Duitsland. Daarmee werd hij een van de meest invloedrijke politieke personen, met name in de Eurogroep waar de ministers van Financiën uit de Eurozone samenkomen. Hij was in de moeilijke jaren van de Eurozone een belangrijke steunpilaar. Schäuble richtte zich daarbij altijd op het Europese gemeenschappelijke belang zonder dat van de afzonderlijke lidstaten, waaronder Nederland, uit het oog te verliezen.