Benoeming nieuwe ambassadeurs Brasilia en Santo Domingo

De Rijksministerraad heeft op voordracht van minister Blok van Buitenlandse Zaken ingestemd met de benoeming van nieuwe ambassadeurs in Brazilië en de Dominicaanse Republiek. Deze benoemingen zijn pas definitief als de gastlanden hun goedkeuring eraan hebben verleend.

Kees van Rij, tot voor kort ambassadeur in Turkije, is benoemd tot ambassadeur in Brazilië, met als standplaats Brasilia.

Annemieke Verrijp, nu op het ministerie medewerker bij de directie Multilaterale Organisaties en Mensenrechten, is benoemd tot ambassadeur in de Dominicaanse Republiek, met als standplaats Santo Domingo.

Op 19 januari 2018 stemde de Rijksministerraad in met de benoeming van Roel Nieuwenkamp, nu voorzitter van het Internationale Comité Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij de OESO in Parijs, tot ambassadeur in Buenos Aires. Gastland Argentinië heeft al goedkeuring verleend voor deze benoeming.