Alle stemlokalen moeten toegankelijk

Vanaf 1 januari 2019 treedt er een wetswijziging in werking zodat 100 procent van de stemlokalen toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke beperking. Dat schrijven minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer. In de huidige Kieswet staat dat 25 procent van de stemlokalen zodanig gelegen en ingericht moet zijn dat kiezers met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk zelf hun stem kunnen uitbrengen.

'Het recht om te stemmen is het fundament van onze democratie,' aldus minister Ollongren. 'Daarom zou niemand een obstakel moeten ervaren om te gaan stemmen. Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn.' Als burgemeesters en wethouders niet aan de nieuwe eis kunnen voldoen, moeten zij de gemeenteraad daarover informeren.

Minister Ollongren gaat bezien of stembureauleden bijstand kunnen verlenen ín het stemhokje aan mensen met een verstandelijke beperking. Nu is hulp in het stemhokje alleen mogelijk voor mensen die lichamelijk niet in staat zijn om te stemmen, bijvoorbeeld omdat ze blind zijn of vanwege Parkinson geen potlood kunnen hanteren. Kiezers met een verstandelijke beperking krijgen volgens de huidige wet geen hulp, omdat kiezers zelfstandig hun stem moeten kunnen uitbrengen zonder beïnvloeding van de stem. Buiten het stemhokje mag nu overigens wel hulp en uitleg worden verschaft.

De wetswijziging vloeit voort uit het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat Nederland geratificeerd heeft. Minister De Jonge: ‘Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. En daarbij moeten we ambitieus zijn. Te vaak ervaren mensen met een beperking nog letterlijk en figuurlijk drempels. Met de stappen die we nu zetten laten we zien: jullie doen ertoe!’ In mei komt minister De Jonge met een breed programma Meedoen met een beperking, waarin meer van dergelijke maatregelen zijn opgenomen.