Actieprogramma Kindveilig Internet tegen online kinderporno

Kinderporno moet van het internet af. Om internet schoner te krijgen heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag een ronde tafel-bijeenkomst georganiseerd met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, vertegenwoordigers van internetbedrijven, politie, Openbaar Ministerie (OM), internetexperts, het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen(NRM). Daar is afgesproken een gezamenlijk actieprogramma op te zetten voor een Kindveilig Internet.

,,Kinderporno is afschuwelijk. Het is schokkend hoe de afgelopen jaren het aantal meldingen van online kinderporno is toegenomen met de voortschrijdende digitalisering van de samenleving. Dat moeten we samen aanpakken. Harder en steviger dan voorheen.’’

aldus minister Grapperhaus.Tijdens de ronde tafel-bijeenkomst is afgesproken nog dit jaar te komen tot een gezamenlijk actieprogramma Kindveilig Internet met concrete oplossingen om online kinderporno effectiever te bestrijden.

De internetsector, politie en het OM doen al veel om kinderporno aan te pakken. Zo helpt de notice-and-take-down procedure om informatie van internet te verwijderen zodra er kinderporno is gesignaleerd. Diverse partijen – zowel overheid als bedrijfsleven - betalen mee aan het EOKM om meldingen van kinderporno goed op te pakken en de problemen beter in het vizier te krijgen.

Minister Grapperhaus: ,,Maar het systeem is niet waterdicht: verre vanwaterdicht helaas. En dat kan en mag niet bestaan bij een weerzinwekkende problematiek als kinderporno. Om die reden hebbenvandaag alle partijenrond de tafel gezeten. Ze hebben oplossingen aangeleverd en aangegeven hun aandeel daarin op te pakken.’’

Zo wordt onderzocht of onder het mom van 'name and shame them' mogelijk is om te komen tot een zwarte lijst van de zogeheten 'bad hosters' die proberen te verdienen aan illegale content op internet zoals kinderporno. Ook wordt bekeken of juist goed gedrag beloond moet worden met een soort Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor 'good hosters'. Het bedrijfsleven, TU Delft en ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken aan een meetmethode om te monitoren hoe bedrijven reageren als een melding van kinderporno binnenkomt.

Daarnaast is besproken dat met reeds bekend kinderpornografisch beeldmateriaal een zogeheten 'hash-database' gemaakt kan worden om daarmee internet op te schonen. Hierbij gaat het om een database van unieke cijfercodes die een soort digitale vingerafdrukken vormen van beeldmateriaal, waarmee actief op internet gezocht kan worden of deze kinderporno nog ergens gepubliceerd staat.

Tijdens de ronde tafel-bijeenkomst is afgesproken gezamenlijk toe te werken naar een hernieuwde aanpak voor een Kindveilig Internet. Minister Grapperhaus kondigde ook aan dat hij het actieprogramma binnenkort ook in EU-verband zal aankaarten.