Werkgroep lokale rekenkamers van start

De werkgroep lokale rekenkamers is vandaag van start gegaan. Onder voorzitterschap van burgemeester Ina Adema van Lelystad gaat de werkgroep met gemeenten in gesprek over de toegevoegde waarde van rekenkameronderzoek. BZK wil namelijk de positie van lokale rekenkamers versterken. Lokale rekenkamers zijn van groot belang voor gemeenteraden, door de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid te onderzoeken. Dit is belangrijk voor raden om hun controlerende en kaderstellende taken uit te voeren.

raadsvergadering

De werkgroep zal tientallen gesprekken gaan voeren met bestuurders van gemeenten over het functioneren van de rekenkamerfunctie in die gemeenten. Dit moet leiden tot aanbevelingen over hoe rekenkameronderzoek van toegevoegde waarde kan zijn voor de nieuwe gemeenteraden. Dit onderzoek is nodig omdat in veel gemeenten de rekenkamerfunctie niet of nauwelijks functioneert. In circa 8% van de gemeenten wordt geheel geen uitvoering gegeven aan de wettelijke plicht om een rekenkamerfunctie te hebben. Daarnaast zijn er nog een aantal gemeenten waar de rekenkamerfunctie met weinig budget moet rondkomen, wat het functioneren en het doen van onderzoek belemmert.

De werkgroep bestaat  naast mevrouw Adema uit vice-voorzitter Peter Oskam (burgemeester Capelle aan den IJssel), Irma Hesp (griffier Heemstede), Marnix Philips (griffier Amstelveen), Jan de Ridder (voorzitter Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies, NVRR) en Wil Lugtenburg-Sanders (voormalig bestuurslid NVRR). De werkgroep zal eind 2018 een rapport opleveren met hun bevindingen.