Staatssecretaris Blokhuis: jongeren zelf aan het roer bij maatschappelijke diensttijd

Organisaties met een goed idee voor de invulling van de maatschappelijke diensttijd kunnen vanaf vandaag financiële ondersteuning aanvragen. Hiermee worden  bestaande initiatieven versterkt en gaat in proeftuinen gewerkt worden aan de maatschappelijke diensttijd. De initiatieven moeten aansluiten bij de wensen van jongeren. Jongeren zullen vanaf deze zomer actief zijn in de oefenprojecten en vervolgens ook helpen beoordelen wat in de praktijk wel en niet werkt. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) schrijft dit vandaag aan de Tweede Kamer. Voor de maatschappelijke diensttijd heeft hij dit jaar 25 miljoen euro beschikbaar.

Je wordt vanzelf heel enthousiast

Blokhuis: 'De afgelopen maanden hebben we tijdens gesprekken, bezoeken en bijeenkomsten kennisgemaakt met heel veel bestaande initiatieven en met jongeren die maatschappelijk actief zijn. Ik kan het iedereen aanraden. Je wordt vanzelf heel enthousiast van de mooie dingen die jongeren doen vanuit scholen, sportclubs, buurtwerk, etc. Ik wil dat de maatschappelijke diensttijd een versterking wordt van bestaande dingen die goed werken voor jongeren. Daarnaast willen we ook de jongeren bereiken waarvoor vrijwilligerswerk nu minder vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben, een startkwalificatie missen of moeten bijdragen aan het gezinsinkomen.'

Nieuwe skills en ervaringen

In gesprekken over de mogelijke invulling van de maatschappelijke diensttijd hebben jongeren aangegeven dat deze vrijwillig en flexibel moet zijn qua tijd en duur. Er moet een goede match zijn met de persoonlijke interesses van jongeren. Jongeren moeten er nieuwe skills en ervaringen mee op kunnen doen. En het moet erkenning en waardering opleveren. Overigens geven sommige jongeren ook aan dat ze nog niet geheel zijn overtuigd van nut en noodzaak van de maatschappelijke diensttijd, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn om studievertraging op te lopen of onvoldoende tijd hebben voor een bijbaantje. Om deze zorgen weg te kunnen nemen worden jongeren ook zo intensief mogelijk betrokken bij de vormgeving en verdere uitwerking.

Zomer 2019

Op basis van alle ervaringen die jongeren en maatschappelijke organisaties in 2018 opdoen in de oefenprojecten wordt de maatschappelijke diensttijd definitief uitgewerkt en vastgesteld door staatssecretaris Blokhuis. Het is de bedoeling dat jongeren hun maatschappelijke diensttijd kunnen starten vanaf de zomer 2019.

ZonMw

De subsidieoproep wordt in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd door ZonMw. Meer informatie over de oproep en aanvraagprocedure is te vinden www.zonmw.nl/amd